086.606.2977

Ống 16 ( nhựa PE ) (mét)

6.000 

ĐẶT HÀNG NHANH